Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

iceflowers
19:44
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo

June 04 2015

iceflowers
17:52
Reposted fromcoffee coffee vianiskowo niskowo

June 03 2015

iceflowers
16:08
4509 5673
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo

May 21 2015

iceflowers
13:01
4326 5063
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablubra blubra

May 19 2015

16:12
2444 71ff 500

kvatek:

mobile used bookstore… thailand via my instagram

iceflowers
16:12
0358 e47c 500
Reposted fromAgnik Agnik viasirducho sirducho

May 04 2015

iceflowers
16:03
3679 2558
Reposted fromjutrzenka jutrzenka vianiskowo niskowo
iceflowers
16:02
5356 cc14
Reposted fromproof proof viausmiechprosze usmiechprosze
iceflowers
16:00
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianihuhu nihuhu

April 28 2015

iceflowers
09:54
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianiskowo niskowo

April 27 2015

iceflowers
09:47
8284 4289
Reposted fromscorpix scorpix viablubra blubra
iceflowers
09:46

April 22 2015

iceflowers
18:54
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianihuhu nihuhu

April 21 2015

iceflowers
12:15
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
iceflowers
12:12
9871 2aaf
Reposted frompuzzle puzzle viainspirations inspirations
iceflowers
12:07
iceflowers
12:06
czasami kłamię, kiedy pytasz czy jest dobrze.
— Rasmentalism
iceflowers
12:06

April 20 2015

iceflowers
09:31
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viaEtien Etien
iceflowers
09:30
7985 d93b
;)
Reposted fromhugmetight hugmetight viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl