Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

iceflowers
16:04
Reposted fromfelicka felicka viablubra blubra
16:03

May 02 2018

iceflowers
11:09
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss via12czerwca 12czerwca
iceflowers
11:08

April 30 2018

iceflowers
07:07
3024 cde0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
iceflowers
07:07
- a co mi zrobisz jak Cię pocałuję?
- oddam Ci 
— ce.
Reposted fromcasas casas viaEtien Etien
iceflowers
07:06
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
iceflowers
07:06

April 24 2018

iceflowers
14:01
0190 cfb4 500
Reposted fromobarzana obarzana viainspirations inspirations

April 22 2018

iceflowers
19:52
iceflowers
19:51
3124 382d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawalkthemoon walkthemoon
iceflowers
19:46
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaEtien Etien
iceflowers
19:41
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
iceflowers
19:41
6561 3fd6 500
Reposted frombromba bromba via12czerwca 12czerwca
iceflowers
19:39
2332 9d61 500
Reposted frompulperybka pulperybka via12czerwca 12czerwca

March 26 2018

iceflowers
20:10
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
iceflowers
20:07

February 28 2018

iceflowers
13:42
Reposted frombluuu bluuu

February 27 2018

iceflowers
14:56

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet

February 11 2018

iceflowers
17:01
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl